Werkwijze

Hieronder kunt u meer lezen over de werkwijze van BeterBrein. We leggen dit in verschillende stappen en fasen uit. Het begint altijd met een intake en we eindigen met een evaluatie.

Het begint bij de intake

Tijdens de intake wordt kennisgemaakt en kijken we breed mee met de klachten. Zo wordt er altijd gebruik gemaakt van een heteroanamnese, een gesprek waarin de hele ontwikkeling vanaf de zwangerschap wordt doorgenomen om te kijken of er zaken zijn die met de klachten samenhangen. Ook nemen we na toestemming van kind en ouders contact op met school en andere betrokken bij het kind. Samenwerken vinden we belangrijk.

Onderzoek

Na de intake bepalen we welk onderzoek nodig is om uit te zoeken wat er aan de hand is. We gebruiken verschillende instrumenten om bijvoorbeeld de concentratie te meten, voeren neuropsychologisch of capaciteitenonderzoek uit en gebruiken eventueel vragenlijsten om klachten beter in beeld te krijgen.

Terugkoppeling

Na de intakegesprekken en de eventuele onderzoeken plannen we een gesprek om onze bevindingen met jullie te delen. We leggen de behandelmogelijkheden voor en maken samen een plan voor de behandeling.

Behandeling

De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit gesprekken om de klachten beter te begrijpen, een cognitieve training, begeleidingsgesprekken voor de ouders, samenwerking met school, of (cognitieve) gedragstherapie voor uw kind. We kijken of de contacten wekelijks nodig zijn of minder, altijd in overleg met jullie.

Evaluatie

Uiterlijk een half jaar na het opstellen van het behandelplan evalueren we samen hoe het gaat en stellen het plan eventueel bij.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Wij helpen u graag verder met het verkrijgen van meer informatie. Op onze website komen verschillende onderwerpen ter sprake. Wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met BeterBrein via onderstaande contactknoppen.