06 - 57 57 60 95 info@beterbrein.nl

Opleiding Cognitieve Training

Deze opleiding zijn we op dit moment aan het ontwikkelen. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact met ons op.

Inhoud

Wat is cognitieve training? Welke trainingen kan ik inzetten in mijn werk als psycholoog? Wat is nodig om een cognitieve training te laten slagen? Hoe zorg ik voor transfer naar het dagelijks leven van de patiënt? Wat zegt de wetenschap over cognitieve trainingen?

Deze vragen worden beantwoord in de tweedaagse opleiding Cognitieve Training die BeterBrein vanaf 2019 aan zal bieden. U leert verschillende trainingen toe te passen in de klinische setting, waarbij we vooral focussen op hóe trainingen moeten worden ingezet, willen ze effect hebben. Ook gaat u zelf aan de slag met een training, om te ervaren wat het vraagt om een training op een juiste manier uit te voeren.

 

Doelstellingen

Aan het einde van de opleiding:

  • Kent u de wetenschappelijke achtergrond van cognitief trainen;
  • Kent u verschillende trainingsprogramma’s die cognitieve functies trainen;
  • Heeft u zelf ervaren hoe het is om cognitief te trainen;
  • Weet u hoe u trainingen toepast bij cliënten in de GGZ;
  • Weet u wat de randvoorwaarden zijn voor een effectieve cognitieve training;
  • Weet u hoe u bij uw cliënten voor transfer naar de dagelijkse praktijk kan zorgen.

 

Opleidingsinformatie

Deze opleiding is bedoeld voor behandelaars werkzaam in de GGZ, arbeidspsychologie en revalidatie. De opleiding wordt op wetenschappelijk niveau gegeven. U bent wetenschappelijk opgeleid in een relevante richting (psychologie, pedagogiek). De enige uitzondering is HBO-psychologie, maar u moet kunnen aantonen dat u werkervaring heeft in de psychologische praktijk als toegepast psycholoog.

De studiebelasting is 16 uur zelfstudie, minimaal 10 uur zelftraining en coaching van een andere deelnemer en twee opleidingsdagen van 6 uur. Het opleidingsmateriaal wordt digitaal verstrekt. Vaardigheden worden tijdens de opleidingsdagen geoefend en kennis wordt digitaal getoetst.

 

Accreditatie zal worden aangevraagd.