06 - 57 57 60 95 info@beterbrein.nl

Metabolomics

In Praktijk van der Zwaag en BeterBrein  gaan we uit van een integrale visie op gezondheid waarbij we bij iedere client die zich bij ons aanmeldt uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaak van de klacht.  Dit betekent dat we zowel naar lichaam als psyche onderzoek doen.

Hierbij maken we gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van neurofysiologisch onderzoek maar ook op de nieuwste bio-technologische ontwikkelingen waarmee we voorheen niet nader te objectiveren stofjes in ons system zichtbaar en kwantificeerbaar kunnen maken. 

Al langere tijd werken we samen met het laboriatoriom van Professor Teichert van de Universiteit Oslo (Lab1) om exorfinen  in de urine te objectiveren aangezien deze  zo’n sterke invloed op ons functioneren kunnen hebben dat we aan autism en ADHD verwante verschijnselen gaan vertonen. 

We werken samen met het vooraanstaande laboratorium Biovis in Duitsland om onderzoek te laten doen naar de darmflora aangezien de darmflora eveneens een belangrijke invloed op ons functioneren kunnen hebben waardoor er psychische klachten kunnen ontstaan.

In het kader van meer nadruk op gezondheid en preventie hebben we een vanuit BeterBrein een samenwerking opgezet met de kliniek van Dr Dimitris Tsoukalas die in zijn kliniek een behandeling aanbiedt voor chronische en autoimmuun ziektes. 

Uitgangspunt van deze kliniek is het om op basis van hooggespecialiseerd onderzoek naar specifieke stofwisselingsprocessen tot op het niveau van het molecuul een gericht advies te geven om bepaalde verstoringen in de stofwisseling op te heffen. 

Meestal kan op basis van een goede anamnese waarin het lichamelijk en psychisch functioneren wordt geanalyseerd en de analyse van 200 metabolomen een goede verklaring voor het waarom van bepaalde klachten gevonden worden.

Inzicht in het waarom van bepaalde klachten  is van primair belang aangezien daarin vaak ook duidelijk wordt in hoeverre de leefwijze van invloed kan zijn opo de gezondheid.  Het daaropvolgende behandelplan behelst altijd een uitgebreid voedings- en nutrienten advies gebaseerd op de opmerkelijkheden in de stofwisseling. Het is daarmee de bedoeling om de stofwisseling op celniveau weer te optimaliseren en zo iemand in staat te stellen zijn eigen optimale balans weer terug te vinden.

Waarom onderzoek naar de stofwisseling

Introductie :  Sinds kort heeft BeterBrein de beschikking over een nieuwe diagnostische methode waarbij de stofwisseling van een client wordt onderzocht en in verband gebracht met de klachten. Met behulp van geavanceerde laboratorium apparatuur kunnen zeer kleine moleculen zichtbaar worden gemaakt 

Meer en meer wordt de laatste jaren duidelijk dat onze gezondheid vooral ook bepaald wordt door hoe we leven, wat we eten en drinken en met welk toxische stoffen we in aanraking komen. 

Er is sprake  een significante toename van auto-immuun ziekten de laatste 15 jaar.

Studies suggereren dat hoe hoger de levensstandaard hoe groter de impact van auto immuun ziekten. Om de oorzaak hiervan te kunnen achterhalen moeten we  ons richten op de plek waar dit ontstaat en dat is op het niveau van de cel.

Onze cellen vormen  biologisch onderdelen waaruit ons lichaam is opgebouwd.

Groepen cellen met dezelfde kenmerken worden samengevoegd en vormen zo 

organen en uiteindelijk het menselijk lichaam.

pastedGraphic.png

De toestand van onze cellen reflecteert onze algemene gezondheidstoestand.

Een cel bestaat uit elementen die de structuur van deze cel bepalen en uit elementen die voor het  functioneren van de cel worden gebruikt.

Deze elementen krijgen we binnen via onze voeding en zijn noodzakelijk voor  de structuur en het goed kunnen functioneren van de cel.

Zulke elementen  zijn mineralen , aminozuren ,eiwitten, vitaminen, enzymen, vetten en koolhydraten.

Het is echter nog maar de vraag of in onze huidige voeding nog voldoende(kwalitatief en kwantitatief) van deze elementen zit om gezond te kunnen functioneren en dus  weefsel op te bouwen en te onderhouden en om de noodzakelijke cellulaire functies uit te voeren die bij het leven horen.

In de afgelopen 50 jaar heeft onze voeding namelijk een grote verandering ondergaan.

Neem bijvoorbeeld een krop sla . Vroeger verbouwde men op een bepaald stuk land 100 kroppen sla en tegenwoordig verbouwen we op hetzelfde stuk  1000 kroppen sla. De voedingsstoffen van hetzelfde stukje grond moeten nu verdeeld worden over 1000 ipv 100 kroppen sla.

Om dit voor elkaar te krijgen is het onontkoombaar dat er meststoffen worden toegevoegd om de noodzakelijke componenten in de bodem weer toe te voegen. Echter op geen enkele manier kunnen de gebruikelijke meststoffen voorzien in de 92 elementen die doorgaans in de natuurlijke bodem voorkomen. Met de huidge bemesting wordt de grond verrijkt met de drie basis elementen voor plantengroei, (stikstof, kalium en fosfor) .

Als we tegenwoordig evenveel voedingsstoffen met één kropje sla binnen willen krijgen dan 50 jaar geleden dan moeten we nu 10 kroppen sla eten. Dit  geldt voor voeding in het algemeen.

Het betekent ook dat onze cellen onvoldoende elementen krijgen om optimaal te kunnen functioneren en ook uit minder dan optimaal elementen bestaan om optimaal te kunnen functioneren. Geleidelijk worden dan  tekorten gecreëerd op cellulair en moleculair niveau.

Componenten die eigenlijk in de cel moeten zitten, zitten er niet in.  Op de een of andere wijze wordt daarvoor dan wel gecompenseerd en is het niet zo dat er om te kunnen functioneren er slechts éeén metabole route is.   Er zijn natuurlijk alternatieven  maar het  alternatief is nooit zo efficient als de oorspronkelijke .

Als de efficientie verminderd is dan geldt dat ook voor onze gezondheid. 

We voelen ons niet zo goed als we ons zouden kunnen voelen .  Elke dag die er voorbij gaat raken we verder verwijderd van onze optimale functionerings toestand.  We nemen meestal aan dat dat door het ouder worden komt maar we zien nu dat steeds meer jonge mensen chronische ziekten krijgen.

En hier stopt het probleem nog niet.  Los van de tekortkomingen in onze cellen hebben we vaak toxische stoffen in ons opgenomen die niet in ons systeem thuishoren.  Zware metalen , chemische stoffen uit de industrie ,drugs en allerlei andere lichaamsvreemde stoffen worden aan onze cellen aangeboden. 

De actuele toestand van onze cellen raakt zo steeds verder verwijderd van zijn originele gezonde toestand. 

Elementen die er zouden moeten zijn ontbreken nu en andere elementen die lichaams vreemd zijn en er eigenlijk niet zouden moeten zijn, zijn er nu wel.

Recent onderzoek  laat zien dat veranderingen in de biochemische samensteling van het binnenste van een cel , samengaat met veranderingen van het membraan en de buitenkant van een cel.

Resultaat van dit is dat ons lichaam deze cellen niet langer als  erbij horend beschouwt en deze cellen gaat aanvallen.

Afhankelijk van factoren als erfelijkheid, omgeving en voeding worden cellen die het meest van hun oorspronkelijke toestand zijn verwijderd het eerst aangevallen.  In veel gevallen valt het lichaam meerdere orgaansystemen aan.

De oplossing hiervoor is om het natuurlijke functioneren weer te herstellen door de kern cq de oorzaak van het probleem aan te pakken.

Wat kan er tegen gedaan worden : 

1. Specialistisch onderzoek naar de stofwisseling (metabolomics) leidt ons naar het herstel van de natuurlijke toestand van onze cellen. Volgens de Harvard Medical School is metabolomics de eenvoudigste en meest efficiente manier om onze gezondheidstoestand te beoordelen.  Het gelijktijdige herstel van gezonde functies met behulp van de voorgeschreven farmaceutische behandeling , waar nodig, geeft ons een krachtig wapen  in het gevecht met de auto-immuun ziekten.

2. De persoon helpen bij het onderzoek naar stressfactoren die mede ten grondslag kunnen liggen aan de ziekte.  Dit is een gegeven dat vaak onvoldoende aandacht krijgt en daardoor ook onnderhandeld blijft.   In veel van de gevallen gaan auto-immuun ziekten gepaard met veranderingen in stemming die de ziekte weer voedt en daarmee het beeld op de ziekte verder vertroebelt.

Ons lichaam is genetisch geprogrammeerd om gezond te zijn en onze interventies zijn erop gericht dit process te ondersteunen.  Recente wetenschappelijke kennis door metaboilomics stimuleert ons om het werk van moeder natuur daarbij  te ondersteunen. 

Referenties  :

hmg.oxfordjournals.org
www.nature.com
www.aarda.org
www.timesonline.co.uk