06 - 57 57 60 95 info@beterbrein.nl

Wetenschappelijke status

Cogmed is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en wordt ook door het Kenniscentrum Jeugd en Psychiatrie onderschreven als behandeling voor kinderen met werkgeheugenproblematiek zoals bij ADHD en Autisme.

Er zijn bijna 50 studies gedaan naar de effectiviteit van Cogmed door universiteiten over de hele wereld. Ook zijn er op dit moment ruim 80 lopende onderzoeken. Kernbevindingen zijn: verbetering van het werkgeheugen, aandacht en concentratie, afname van ADHD symptomen. Deze effecten zijn op drie niveau’s aangetoond: neuronaal, psychometrisch en op gedragsniveau. Uiteraard zijn er ook studies die kritisch zijn over het effect van de Cogmed behandeling, zo vraagt men zich af of het verbeterde werkgeheugen wel tot effecten in het dagelijks leven leidt.

Uit onderzoek blijkt dat begeleiding nodig is om de training  af te maken en om voor transfer te zorgen (effecten in het dagelijks leven). Daarom is het niet mogelijk om zonder Cogmed Coach te trainen. De Coach zorgt voor een goede screening vooraf, afspraken, duidelijke doelen en coaching en begeleiding tijdens de training om te zorgen dat de doelen vanuit de training ook vertaald worden naar het dagelijks leven. De kans op succes wordt daarmee groter.

Overzicht wetenschappelijke studies: www.cogmed.com/research